دفتر امور بانوان و خانواده
جستجو
خواندنيهاي با ارزش از كتابهاي با ارزش
داستان اول

يك دفعه انگار برق شديدي به من وصل كرده باشند، به عقب برگشتم. باز هم يك چهرهء آشناي ديگر. عفت بود. چند سال پيش با هم در يك كوچه زندگي مي كرديم. حالا او را در حالي مي ديدم كه كف غسالخانه خوابيده بود و پسر يك ساله اش هم روي دستانش است. مي دانستم بچهء دومش هم همين روزها به دنيا مي آيد. عفت هفت، هشت سالي مي شد كه ازدواج كرده بود اما بچه دار نمي شد. او و خانواده اش آن قدر اين در و آن در زدند و نذر و نياز كردند تا خدا عنايتي كرد و تازه يكسال بود صاحب پسري شده بودند. با تولد اين بچه زندگي شان متحول شد و شور و شادي به خانه شان آمد. هنوز اين بچه نوزاد بود كه عفت دوباره حامله شد. بالاي سرش نشستم. تركش به سر عفت خورده ولي بدنش سالم بود. اما تركش ها پهلو و گلوي بچه اش را از هم دريده بودند. اين دو را همان طور كه سر بچه در بغل مادرش بود به غسالخانه آورده بودند. با بغض به زن هايي كه توي اتاق بودند، رو كردم و گفتم: اينا چرا بايد به اين روز بيفتند

داستان دوم

پيكر پسر جواني را ديدم كه به شكل دلخراشي به شهادت رسيده بود. نمي توانستم بيشتر ازين به او نگاه كنم. چه برسه بخواهم به او دست بزنم و يا جابه جايش كنم. آخر پايين تنه اش از قسمت كمر و لگن بر اثر موج انفجار شكافته و به هم پيچيده شده بود. طوري كه پاهايش خلاف جهت تنه رو به بالا افتاده بودند. يك دستش هم از ناحيه كتف كاملاً له شده بود. تقريباً تمام بدن جوان تكه تكه شده و لهيده شده بود.

دردناك تر از همه وضع پدر و مادر سالخوردهء جوان بود كه از خانهء محقرشان بيرون آمده با گريه و زاري او را صدا مي زدند: عبدالرسول، عبدالرسول

وقتي ديدم پيرزن خودش را روي زمين انداخت و كورمال كورمال روي خاك ها دست كشيد و جلو آمد تا خودش را به جنازه براسند، تازه فهميدم چشمانش نمي بيند. به شوهرش نگاه كردم او هم نابينا بود.

پيرزن كه ديگر به پسرش رسيده بود، روي جنازه دست مي كشيد و مي گفت: يوما، يوما. مادر، مادر. پيرمرد هم جلوي درگاه خانه ايستاده بود و با گريه مي گفت: عبدالرسول، عبدالرسول جاوبني. عبدالرسول جوابم رو بده. انگار پيرزن از سكوت پسرش فهميده بود اتفاقي افتاده است

برگرفته از كتاب " دا " سيده زهرا حسيني
1395/01/23
نشاني: سمنان- بلوار بسيج - استانداري سمنان- دفتر امور بانوان و خانواده    تلفن :2129326   و    2129328   و   33443451     دورنگار : 33443507
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سمنان می باشد.
Powered by DorsaPortal